Thứ ba, 23/01/2018 - 14:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hưng Phú B
 • Lê Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Anh Văn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01226516687
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Trung Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Âm Nhạc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0908999481
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lâm Quốc Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Thể Dục
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0973225315
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Phi Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Thể Dục
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01287826101
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Việt Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, GV Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01267679709
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thái Văn Phil
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 5A4
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0975184728
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Út Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 5A3
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01264013196
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 5A2
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01226874900
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, GVCN lớp 5A1
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0919015167
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4A3
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01695206089
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Quốc Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4A2
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0933565443
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4A1
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01698050762
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, GVCN lớp 4A4
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01635304690
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 3A2
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01635756710
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: