Thứ ba, 23/01/2018 - 14:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hưng Phú B
 • Lê Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 1A1
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01288747822
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lai Thị Ngọc Đẹp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 1A2
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01289505052
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Nhanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, GVCN lớp 1A3
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01683412098
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: