GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Phương An 3 - xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng

Email:  ht.thhpb.pmt@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 0976116524

 

 

 

 

 

 

Ban Giám hiệu trường Tiểu học Hưng Phú B