Thứ ba, 23/01/2018 - 14:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hưng Phú B
 • Trần Thanh Dẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHT, Bí thư Chi Bộ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0976116524
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Quốc Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4A2
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0933565443
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, GVCN lớp 3A3
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0907740974
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Nhanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, GVCN lớp 1A3
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01683412098
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0975858512
  • Email:
   thanhtuyenhpb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: